VIDEOS

VIDEO: The Reunion Listening Party

Comments

 • lkjh21

  posted 5 years ago

  Ang isyu ng mga manggagawa ng ABS-CBN IJM kung paanong nakakapapangibabaw sa batas ang malalaking kumpanyang ito, bukod pa sa pangkalahatang pagpanig sa kanila nito.

 • lkjh21

  posted 5 years ago

  Singilin at itakwil ang papet, pahirap at pasistang rehimeng US-Aquino!MagkaisaÆt ipaglaban ang tunay na kalayaan at demokrasya!-BANNER ng KMU SA RALLY SA IBP ROAD PINOY-SONA PO KANINA SIKA NGA COVER-UP PIRSAYEN KA DITA ADMIN. CRITICAL MASS-NASA BUWAN-FAKE

 • lkjh21

  posted 5 years ago

  Nagpapatuloy ang mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Oplan Bayanihan na sumusunod sa balangaks ng Counter-Insurgency Guide ng US. Sa kabila ng 95 na kaso ng extrajudicial killing at 10 kaso ng pwersahang pagkawala na naitala ng Karapatan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, nananatili namang walang hustisya ang mga biktima ng rehimeng US-Arroyo. Walang balak ang administrasyon na panagutin ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na sangkot sa pinakamasahol na paglabag sa

 • lkjh21

  posted 5 years ago

  Tumindi ang pagyurak sa soberanya ng bansa sa ilalim ni Aquino. Sistematiko nitong binabaligtad ang makasaysayang pagpapatalsik sa base militar ng Kano noong 1991. Ngayon ay buong giliw na pinapapasok ni Aquino ang mas maraming tropang Kano at mga sasakyang pandigma ng US sa ating bansa, tungo sa mas permanenteng presensya. Tinanggap ni Aquino ang plano ng US na dagdagan ang pwersa nito sa Asya at gamiting tuntungan, lunsaran at mistulang base militar muli ang buong Pilipinas. Ibig sabihin nito

 • Guest

  posted 5 years ago

  STATE OF THE NATION PO NI PINOY----ôpattern of violations in the first two years of the Aquino administration indicate its character and streak of inflicting military terror and violence under its counter-insurgency policy of Oplan Bayanihan.ö The rights group has documented more than 76 victims of extrajudicial killings and 96 torture victims, amid the increasing militarization of rural communities.

OTHER VIDEOS