VIDEOS

Sumasarap Ang Gising (4 of 9) True Faith MYX Live

"True Faith performing Sumasarap Ang Gising (4 of 9-MYX Live) Other songs from this episode: Alaala (1 of 9) Hi (2 of 9) Muntik Ng Maabot Ang Langit (3 of 9) Deadma (5 of 9) Shotgun Baby Bang Bang (6 of 9) Iba (7 of 9) Huwag Na Lang Kaya (8 of 9) Goodbye, God Bless (9 of 9) "