VIDEOS

Himig Ng Pagibig (8 of 10) Asin MYX live

"Asin performing Himig Ng Pagibig (8 of 10-MYX Live) Other songs from this episode: Masdan (1 of 10) Limot (2 of 10) Dahon (3 of 10) Itanong Mo Sa Bata (4 of 10) Ang Bayan Kong Sinilangan (5 of 10) Magnanakaw (6 of 10) Aves De Rapana (7 of 10) Balita (9 of 10) Ang Mahalaga (10 of 10)"