VIDEOS

Balita (9 of 10) Asin MYX Live

"Asin performing Balita (9 of 10-MYX Live) Other songs from this episode: Masdan (1 of 10) Limot (2 of 10) Dahon (3 of 10) Itanong Mo Sa Bata (4 of 10) Ang Bayan Kong Sinilangan (5 of 10) Magnanakaw (6 of 10) Aves De Rapana (7 of 10) Himig Ng Pagibig (8 of 10) Ang Mahalaga (10 of 10)"