VIDEOS

VIDEO: State of the OPM Nation by Mike Swift

Comments

  • kirari

    posted 5 years ago

    paano mag post ng song dito

  • lkjh21

    posted 5 years ago

    ABS-CBN Internal Job Market WorkersÆ Union para igiit ang karapatan na magbuo ng unyon at maging mga regular na empleyado ng ABS-CBN. Inaalisan tayo ng seguridad sa trabaho, binabarat ang sahod, inaalisan ng benepisyo, at tinatanggalan ng karapatang mag-organisa at sama-samang ipaglaban ang ating mga lehitimong kahilingan.

OTHER VIDEOS