VIDEOS

VIDEO: Snippet from Pedicab's "Otomatik" MYX Live Performance

Comments

  • lkjh21

    posted 5 years ago

    Higit na dumidilim ang kinabukasan ng kabataan sa ilalim ng kasalukuyang rehimen. Pinakamatindi ang pagkakait sa karapatan sa edukasyon, pagtataas ng matrikula at komersyalisasyon sa mga pamantasan. Lalo pang pasasahulin ng rehimen ang makadayuhan, mapaniil at pahirap na sistema ng edukasyon sa pagpapatupad nito ng K12. Isasadlak nito sa higit na kalunos-lunos na kalagayan ang mga manggagawa at ibabagsak ang presyo ng saho

OTHER VIDEOS