VIDEOS

VIDEO: MYX VJs Nag-Sampol Sa "The Singing Bee"!

Ipinamalas ng mga MYX VJs ang kanilang talento sa pagkanta!